Malayalam Christian Songs‎ > ‎‎ > ‎

ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം


ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
സ്നേഹം നിറയൂം നിർജ്ജരിയല്ലോ
നിറയെ പൂക്കും കരകളുയർത്തും
നിർമ്മലനീർച്ചോല സ്നേഹം 
നിരുപമസ്നേഹം (ദൈവം..)
                    1
കാടുകൾ മേടുകൾ മാനവ സരണികൾ പുണർന്നു പുൽകുമ്പോൾ
കുന്നുകൾ കുഴികളുയർച്ചകൾ താഴ്ച്ചകൾ ഒരുപോൽ പുഷ്പ്പിക്കും
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)
                    2
ദുഷ്ടൻ ശിഷ്ടൻ സമമായവിടുന്നുന്നതി പാർക്കുന്നു
മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും പോലെയതവരെയൊരുക്കുന്നു
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)


Lyrics: ബ്ര. ജോസഫ് പാറാംകുഴി
Music: ഫാ. ജസ്റ്റിന്‍ പനക്കല്‍
Comments